Tauragės regiono Komunalinių atliekų mechaninio – biologionio apdorojimo įrenginių projektavimas, statyba ir eksploatacija. Įrenginių galingumas 30’000 tonų atliekų per metus.
tau1

 


klai1

Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo infrastruktūros projektavimas, mechaninio apdorojimo infrastruktūrai būtinų inžinerinių tinklų ir pastatų statyba; Mechaninio apdorojimo įrenginių tiekimas, pristatymas, sumontavimas ir paleidimas bei bandymai; Pastatytos atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros valdymo, priežiūros ir komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo paslaugos, kurios apima atliekų priėmimą ir rūšiavimą. Įrenginių galingumas 75’000 tonų atliekų per metus.

 


Marijampolės regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo pastatų, statinių ir įrenginių projektavimas, o taip pat visos bendros mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiams reikalingos infrastruktūros bei biologiškai skaidžios frakcijos biologinio apdorojimo, pilnai ją stabilizuojant, pastatų, statinių ir įrenginių techninio darbo projekto arba techninio ir darbo projektų parengimas; statybą leidžiančio dokumento gavimas; komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) pastatų, statinių, įrenginių bei reikalingos inžinerinės infrastuktūros statyba ir įrengimas; pastatytos komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) infrastuktūros eksploatacija, valdymas ir priežiūra. Įrenginių galingumas 65’000 tonų atliekų per metus.
marij1

 


siauliaŠiaulių regiono komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra projektavimas, statybos darbų ir operatoriaus paslaugų teikimas. Įrenginių galingumas 50’000 tonų atliekų per metus.

 


Underhill Baltic įmonių grupės verslo optimizavimo projektas